پزشکان پاستورنو
محمد حسن آموزگار
جراح پلاستیک و زیبایی
حسین احمری
متخصص زنان زایمان
فرامرز بابازاده
متخصص جراحی دهان و فک و صورت
حسن راوی
متخصص جراحی عروق
علیرضا عابد
جراحی عمومی، جراحی پلاستیک و لاپاراسکوپی
محمد عاشوری
متخصص بیهوشی
محمد ناصر فرقانی
متخصص جراحی عمومی ودوره جراحی سرطان پستان
امیر عباس لطف علیزاده
متخصص جراح و گوش، بینی و گلو وجراح پلاستیک صورت
مهدی مسگرانی
جراحی عمومی، جراحی پلاستیک و لاپاراسکوپی
فهیمه ناظمیان
متخصص جراحی پستان و زیبایی
حسن هنرور
متخصص جراح و گوش، بینی و گلو
علی یگانه
جراح عمومی، گوارش، لاپاراسکوبی و زیبایی
بیمارستان و زایشگاه پاستورنو مشهد