زایشگاه

این بخش یکی قدیمی ترین و محبوبترین بخشهای بیمارستان پاستور،در سال 1360 احداث و راه اندازی شد. در سال 1390 زایشگاه به فضای فعلی و جدید خود واقع در طبقه ی اول بیمارستان منتقل شد.زایشگاه با ورودی درمانگاه (اتاق معاینه) شروع می شود که در ابتدا ورود زائو به این اتاق است. در این اتاق اقدامات لازم از قبیل انجام معاینه ی داخلی – گوش کردن به صدای قلب جنین – کنترل علائم حیاطی- گرفتن شرح حال دقیق از مادر ،بررسی آزمایشات و سونوگرافی های ارائه شده،ثبت مشخصات والدین براساس شناسنامه و کارت ملی های ایشان- تعویض لباس زائو – راهنمایی جهت تشکیل پرونده و ثبت دفاتر انجام می شود.در صورت داشتن انقباضات زایمانی از همان بدو ورود آموزشهای تنفسی و پوزیشنی به مادر داده می شود.هنگام پیشرفت مراحل زایمان از توپ تولد استفاده می شود. در اتاق های زایمان از پرده هایی با مناظر آرام بخش،از عصاره ی اسطوخودوس برای فضا، آیینه ای برای تشویق مادر هنگام خروج جنین موجود است و پس از زایمان تماس پوست به پوست(مادر و فرزند) انجام می گیرد.در حال حاضر این بخش با 14 نفر نیروی متخصص ماما، 5 نفر کمک بهیار،1 منشی و 2 تکنسین بیهوشی به سرپرستی سرکار خانم جوامع اداره می شود.