اورژانس

این بخش با متراژ بالغ بر 300 و 7 تخت فعال و یک اتاق ایزوله و با حضور 9 پرستار و 2 کمک بهیار و 1 منشی در تمامی ساعات شبانه روز و ایام تعطیل آماده ی خدمات رسانی با بهترین کیفیت به بیماران می باشد.این بخش در تمامی ساعات شابانه روز دارای پزشک عمومی مقیم و مجرب و آمبولانس برای نقل و انتقال بیماران به مراکز درمانی دیگر می باشد.ترایاژ بیماران و کلیه ی اقدامات جراحی های صغیر با حضور پرستاران دلسوز این بخش انجام می پذیرد.

این بخش مجهز به مانیتورینگ پورتابل،چندیدن دستگاه پالس اکسی متر،پمپ امفوزیوم، ساکنش پرتابل و ... میباشد.