بخش مراقبت های ویژه(ICU)

این بخش با فضایی بالغ بر 126 مترمربع در طبقه پنجم ساختمان جدید بیمارستان و زایشگاه پاستور نو با تلاش های جناب آقای دکتر انجم شعاع و به سرپرستی آقای احسان حاکمی در شهریورماه 1389ساخت و راه اندازی شد. این بخش دارای دو درب مجزا یک درب مخصوص ورود بیماران و دومی مخصوص ورود پرسنل می باشد.بخشICU دارای 4 تخت فعال و 1 تخت ایزوله و 3 پرستارICU و 2 نیروی کمک بهیار ویک منشی، با حداکثر دانش و توان خود در سه شیفت کاری آماده ی خدمت گذاری به شهروندان مشهدی و زائرین گرامی می باشد. از تجهیزات شایان ذکر این مرکز میتوان به دستگاه EVENT ونتیلاتور(هلیوم دار)،مفید برای بیماران COPD است و دستگاه دیالیز پرتابل مفید برای بیماران کلیوی و بنت 840 ،اشاره کرد.در حال حاضر رئیس این بخش جناب آقای دکتر امیر اطهمی مقدم ، فوق تخصص ICU می باشند.