بخش بستری(خصوصی)

نظر به لزوم مراقبت مستمر و دلسوزانه از بیماران بستری شده ،مسوولین خدوم بیمارستان در سال 1390 اقدام به تاسیس و افتتاح بخش های خصوصی1،خصوصی2 و اطفال کردند.

بخش خصوصی 1

این بخش با مساحتی بالغ بر 300 مترمربع در طبقه ی دوم بیمارستان با 11 تخت فعال احداث و راه اندازی شده است.این بخش در تمامی ساعات شبانه روز و در سه شیفت کاری با 12 پرستار و 4 کمک بهیار و 1 منشی آماده ی خدمات رسانی به بیمارانی می باشد که پس از اعمال جراحی از قبیل زیبایی ، زنان و جراحی های عمومی نیاز به مراقبت مداوم و دقیق و به موقع دارند.شایان ذکر است کلیه ی اتاق های این بخش از نوردهی عالی برخوردار است و ضوابط کنترل عفونت با کیفیت دقیق در آن رعایت می گردد.

بخش خصوصی 2

این بخش با مساحتی بالغ بر 300 مترمربع در طبقه ی سوم بیمارستان با 13 تخت فعال احداث و راه اندازی شده است.این بخش در تمامی ساعات شبانه روز و در سه شیفت کاری با 12 پرستار و4 کمک بهیار و 1 منشی آماده ی خدمات رسانی به بیمارانی محترم به ویژه آقایانی می باشد که پس از کلیه اعمال جراحی نیاز به مراقبت مداوم و دقیق و به موقع دارند.شایان ذکر است کلیه ی اتاق های این بخش از نوردهی عالی برخوردار است و ضوابط کنترل عفونت با کیفیت دقیق در آن رعایت می گردد.

 بخش زنان

این بخش با مساحتی بالغ بر 300 مترمربع به عنوان یکی از قدیمی ترین و مجهزترین بخش های بیمارستان پاستور شناخته می شود. این بخش با 20 تخت فعال و حضور 13 پرستار و 9 کمک بهیار و 1 منشی در سه شیفت کاری و در کلیه ی ساعات شبانه روز و ایام تعطیل آماده خدمت رسانی به بیماران گرامی می باشد. این بخش دارای اتاق کار مجزا برای راحتی و ایجاد فضای خصوصی برای آماده سازی های قبل اعمال جراحی و اتاق مجزای ایزوله میباشد. پرستاران و ماما های کارآمد و زبده ی این بخش بهترین آموزش های مراقبت های قبل بارداری – شیردهی – پس از زایمان را با حوصله و صبر به بیماران اراه میدهند. این بخش مجهز به دستگاه سونی کیت( شنیدن صدای قلب نوزاد) ،ECGمدرن و به روز ،سونوگرافی پرتابل، دستگاه آمینیوسنتز و نمازخانه ی مجزا و خدمات خانم است.

این بیمارستان جزو بیمارستان های دوستدار مادر می باشد و تست غربالگری تیروئید(نوزاد) ، ختنه نوزادان ،زایما های بدون درد و آموزش مجدد شیردهی در همین مرکز درمانی انجام می شود.خدمات کنترل عفونت در بالاترین سطح ممکن برای بیماران محترم انجام می گردد.

بخش اطفال