درباره بیمارستان پاستور

بیمارستان و زایشگاه خصوصی پاستور نو بیمارستان دوستدار کودک می باشد.

مهمترین اقداماتی که که در بیمارستان انجام می شود شامل:

انجام اعمال جراجی با استفاده از دستگاه های لاپاراسکوپی و لیزر

IORT ( رادیوتراپی حین عمل جراحی)

سرم تراپی جهت بیماران MS  با کمترین هزینه در بخش اورژانس بیمارستان

انجام مشاوره قلب و EKG در بخش اورژانس بیمارستان

برگزاری کلاس مادران باردار با کمترین هزینه

اجرای طرح ترویج زایمان طبیعی

استفاده از تکنیک های کاهش درد شامل تکنیکهای تنفس- تکنیکهای دارویی و غیر دارویی در هنگام زایمان طبیعی

پذیرش مامای همراه در زایمان طبیعی 

انجام NST ( نوار قلب جنین) در زایشگاه

حضور پزشک عمومی به صورت 24 ساعته در بخش اورژانس بیمارستان