داروخانه
مسئول بخش
دکتر ستاره اثمری

متولد 1352

فارغ التحصیل مقطع دکتری حرفه ای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فارغ التحصیل دکترای تخصصی داروسازی از دانشگاه همدرد دهلی نو هندوستان

 

13 سال سابقه مسئول فنی داروخانه از سال 1384 تا کنون

گالری تصاویر