جزئیات خبر
هنر نمایی بیمار عزیز معصومه چنارانی
1400/3/4

معصومه چنارانی فرشته کوچولویی که با هنرنماییش کلی انرژی مثبت به پرسنل بیمارستان هدیه داد

منبع خبر:
تصاویر خبر