لیست قیمت تخت های بیمارستان-واحد پذیرش و ترخیص

25 مهر 96

لیست نرخ تخت های بیمارستان پاستور نو

قیمت کل سهم بیمار سهم بیمه نوع تخت
3/960/000 2/495/000 1/465/000 عمومی
5/544/000 4/079/000 1/465/000 دو تخته
7/128/000 5/663/000 1/465/000 خصوصی
2/772/000 2/039/000 733/000 کات نوزاد
3/960/000 2/934/000 1/026/000 فتوتراپی
14/256/000 7/458/000 6/798/000 NICU
9/979/200 5/220/600 4/758/600 ICU

نویسنده: شیما فرساد

آخرین اخبار

01 فروردین 97

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهاریا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحالحلول سال نو و ...

29 مرداد 96

بیمارستان و زایشگاه خصوصی پاستور نو واقع در شهر مقدس مشهد با 60 تخت مصوب مفتخر است که در پرتو الطاف لایزال الهی ...

30 دی 95

سیاست های کلان