بیمارستان پاستور در سال 1360 به همت آقای دکتر عبدالحسین توکلی زاده تاسیس گردید. در فاز اول بیمارستان 1380 متر مربع زیر بنا و دارای 50 تخت می باشد و دارای بخش های جراحی عمومی ، جراحی زنان وداخلی است.

در فاز دوم که در سال 2010 به بهره برداری رسید 2200 متر مربع به زیربنای قبلی اضافه گردیده که علاوه بر بخشهای فوق بخش های ICU، NICU و بخشهای خصوصی، اورژانس نیز اضافه شد.

بیمارستان همچنین دارای بخشهای پارا کلینیکی نظیر آزمایشگاه ، رادیولوژی، سونوگرافی داپلر نیز می باشد.

این بیمارستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی تقریبا در مرکز شهر مشهد قرار داشته و دسترسی به آن بسیار آسان می باشد.

مشخصات بیمارستان:

نام بیمارستان: بیمارستان خصوصی پاستور نو

آدرس: خراسان رضوی  - مشهد – خیابان احمد آباد – خیابان پاستور نو – بین پاستور 6 و 8 – بیمارستان پاستور نو

کدپستی: 9183744514

تلفن : 051-38410245

فاکس: 38410233

ایمیل: info@pastorno-hospital.com

زیربنا: 3580 مترمربع
نوع مالکیت: خصوصی
تحت پوشش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد تخت های ثابت: 50
تعداد تخت های ویژه: 14 تخت (4 تخت ICU و10 تخت NICU)